Ödenmeyen site aidatı sonucu ne olur?

banner
Ödenmeyen site aidatı sonucu ne olur?

Son yıllarda sitelerde oturmak artık sıklıkla karşılaşılan bir durum. Özellikle büyükşehirde yaşayan insanların birinci tercihi güvenli bir sitede oturmak. Aile kavramına önem veren evebeynler ise olmazsa olmazladar biri oldu hiç şüphesiz.

Elbette böyle bir tercihin ise bir bedeli söz konusu. Bu bedel kiracı iseniz kirasından başlayarak aidat ve diğer çeşitli masraflar da gündeme gelecektir. Toplu yaşam alanlarında yaşamanın çok sorumlulukları olduğu gibi Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesinde;

“Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payıoranında; katılmakla yükümlüdür” maddesi yer almaktadır.

Acaba vermek zorunda olunan sie aidatı ödenmediğinde ne olur?

Elbette belli bir yükümlülük söz konusudur. Bu konuda açık ve net olan Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesinin son bölümünde konuya ilişkin;

“Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür” ifadesi yer almaktadır.

Konut Projeleri » Konut Haberleri » Ödenmeyen site aidatı sonucu ne olur?
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ